WWF: Унищожаването на Рилските езера продължава, въпреки че по закон то трябва да бъде прекратено незабавно