WWF: Неефективното използване на биомасата крие рискове за горите и климата