WWF: Има ясна връзка между загубата на природа и възхода на пандемиите