Вторият ден на „Шумът на парите“ търси решение на проблемите пред българската икономика