Всяко дете заслужава сигурен дом, където да бъде обичано.