Всеки трети е препоръчал на познати да се откажат от бранд, който не реагира адекватно на пандемията от COVID-19