Всеки пети клиент на BILLA в София използва каси на самообслужване