“Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, гр. " започва изграждане на ВиК инфраструктура