Водещият гръцки хирург д-р Габриел премахва хемороиди по миниинвазивен метод в МБАЛ „Медлайн“