Водещи компании и неправителствени организации се обединиха около общи идеи за изграждане на приобщаваща и многообразна бизнес среда