Водещи икономисти очертаха предизвикателствата пред финансовите институции в Шумът на парите 2017