Водещи експерти на ВСУ „Черноризец Храбър“ ще обучават млади спортни журналисти и спортисти за справяне с агресията