Водеща роля на България в иновативен европроект за по-безопасни тръбопроводи