Вноските на пари в брой чрез банкомати за притежателите на кредитни карти на Банка ДСК