Висшето училище по телекомуникации и пощи получи почетния знак на Президента на Републиката