Високият прием на наситени мазнини, свързан с увеличен риск от сърдечно-съдови заболявания