Visa създава два нови центрове за обработка на трансакции в Сингапур и Великобритания