Visa представи пред български учители програмата „Нашите пари“ за преподаване на финансова грамотност в училище