Visa демонстрира нови технологии за разплащане по време на Webit в София