Велики умове и роботи – на фокус по канал Da Vinci през февруари!