Възстановяването на крайречни гори е темата на WWF в Седмицата на гората