Във Варненския свободен университет ще се проведе десетото юбилейно издание на най-популярния форум за млади русисти в Европа