Във Варна заплатите в Lidl са близо 87% по-високи от средните в сектора за цялата община