Във Франция устойчивото управление на водите е факт благодарение на общите усилия на общинските администрации и държавата