Варненският свободен университет започва обучението на „кибербойци“