Варненският свободен университет стартира иновативни магистърски програми по киберсигурност