Варненският свободен университет създаде студентска лаборатория „Варна – град за хората“