Варненският свободен университет гарантира свободното развитие на способностите на младите хора, тяхната креативност, интелект, упоритост и късмет