Варненският свободен университет „Черноризец Храбър" стартира кандидат-студентската си кампания