Варненската гимназия по туризъм е финалист за Balkan Awards of Tourism Industry 2022