ВСУ „Черноризец Храбър“ ще стане академичен център за изследване на киберсигурността