VELUX Group се ангажира да постигне дългосрочен въглероден неутралитет в партньорство с WWF