ВАЖНИ ФУНКЦИИ, ЗА КОИТО ДА СЛЕДИМ, КОГАТО ИЗБИРАМЕ КЛИМАТИК ЗА ДОМА