ВАС допусна предварително изпълнение на две решения на Общински съвет - Варна