В международната търговска академия DARE вече се обучават и българи