В София се открива изложението „Младежта в движение“ на Европейската комисия