В София бе създадена градска лаборатория за иновации в хранителната индустрия