В Шумен заплатите в Lidl са над 79% по-високи от средните в сектора за цялата община