В СОФИЯ СЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА НА МЛАДИ ЛИДЕРИ ОТ 35 ДЪРЖАВИ