В Русе заплатите в Lidl са близо 89% по-високи от средните в сектора за цялата община