В Румъния официално почитат мястото, където е изработен „Рибния буквар“ на д-р Петър Берон