В ПУ „Паисий Хилендарски“ стартира семинар за иновациите в аналитичната химия