В Община Аксаково стартира нов проект за „Социални услуги на едно гише”