В Месеца на Земята WWF разказва за възстановяването на Драгоманското блато