В Деня на влажните зони WWF и СДП БАЛКАНИ представят шест екосистеми в Европа, за чието възстановяване работят