Уважаван професор разказва за новите технологии в лечението на сърдечно-съдовите заболявания