Устойчивото развитие е пътят за дългосрочен просперитет на България и Европа и жените имат ключова роля за постигането му