Успешно приключи изпълнението на проект „ЗЕЛЕНА ПЪТЕКА“