Успешно приключи изпълнението на проект “Дом и семейство за всяко дете от Община Дупница”