Успешни предприемачи споделят опит с ученици от София